Nuoret tarvitsevat esikuvia ja erilaisia ihmisiä, joihin samaistua

14.07.2022

Hakunilan kirjastossa järjestettiin 1.-15. maaliskuuta vapaaehtoisvoimin valokuvanäyttely Suuria unelmia - tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa. Näyttelyssä oli mukana vantaalaisia tuttuja kasvoja, kuten näyttelijä Chike Ohanwe, yrittäjä Sonja Eid ja kansanedustaja Hussein al-Taee.

Kahdenkymmenen kuvan kokonaisuudessa oli mukana yhteiskunnallisia vaikuttajia ja jokaisen henkilön tarina oli luettavissa kunkin kuvan vieressä. Tarinat keskittyivät urapolkuun, mutta myös henkilöiden lapsuuteen ja tavoitteisiin.

Näyttely tarjosi ammattivalintaa ja opiskeluvaihtoehtoja puntaroiville nuorille esikuvia, joihin samastua ja pyrki saamaan juurtuneet ajatusmallit yhdenvertaisemmiksi. Tarinat koottiin myös kansien väliin painetuksi ja sähköiseksi kirjaksi, jota aiotaan jakaa yläkouluihin ja lukioihin.

Näyttelyn tarinat tuovat esiin monimuotoisen ja positiivisen representaation merkityksen sekä laajentavat käsitystään siitä, mitä suomalaisuus on. Monessa tarinassa tulee esiin se, kuinka suuri esimerkin voima on.

Vähemmistöön kuuluvien täytyy olla erilaisissa asioissa ensimmäisiä.

Vähemmistöön kuuluvien ihmisten täytyy usein toimia edelläkävijöinä ja olla erilaisissa asioissa ensimmäisiä.

Kun moni tarinoiden päähenkilöistä oli nuori, heidän näköisiään ihmisiä ei Suomessa näkynyt eduskuntasaleissa, palkintogaalojen lavoilla tai toimittajina tv-ruudussa. Heidän yhteisönsä ääni ei usein kuulunut yhteiskunnassa.  Moni heistä on ylpeä siitä, että voi nyt työnsä välityksellä toimia sellaisena roolimallina tai esimerkkinä, jollaista olisi itse nuorempana kaivannut.

Tarinat osoittavat, miten tärkeää erilaisten ihmisten näkyminen yhteiskunnan kaikilla alueilla on. Siitä syntyy tunne: "Tuo on minullekin mahdollista".

Yhteisön tuen ja muiden kannustuksen merkitys on myös valtava. Näyttelyn tarinat osoittavat, että saavutuksia ei tehdä yksin. Ne tuovat esiin sen, kuinka tärkeitä vähemmistötaustaisten yhteisöt monelle ovat. 

Yhteisöt tarjoavat vertaistukea, kannustusta ja turvallisia tiloja. Niissä voi myös rakentua ihan uudenlaista toimintaa vähemmistöön kuuluvien ihmisten omilla ehdoilla.

Tarinoissa moni haluaakin työllään tukea vähemmistöjen yhteisöjä. Tarinoissa korostuu myös se, kuinka tärkeää ihan jokaisen ihmisen tuki ja kannustus on. Esimerkiksi kannustavien opinto-ohjaajien ja opettajien rohkaisulla voi olla valtava merkitys tulevaan uraan - ja samoin sillä, jos joku suhtautuu epäilevästi ja lyttäävästi omiin unelmiin.

Jokaisella on mahdollisuus tukea toisen unelmia. Yksilötason ohella tarvitaan tietysti sitä, että myös yhteiskunnan rakenteet tukevat erilaisten unelmien tavoittelua.

Kirjoittaja on Mukana Mentoring for Future -hankkeessa ja toimii myös vapaana kirjoittajana, opettajana sekä opiskelee yliopistossa.

Lähde: Qasim, Salaado: Nuoret tarvitsevat esikuvia ja erilaisia ihmisiä, joihin samaistua - vähemmistöön kuuluvien ihmisten täytyy usein toimia edelläkävijöinä, Vantaan Sanomat.