Mentoring For Future -mentorointiohjelma

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö järjestää Mentoring for Future -hankkeessa kaksi mentorointiohjelmaa keväällä ja syksyllä, joihin voi osallistua 60 nuorta. Mentorointiohjelman tavoitteena on tarjota 15-27-vuotiaille maahanmuuttajanuorille tietoa eri koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista, auttaa urasuunnitelmien selkeyttämisessä ja lisätä nuorten tunnetta aktiivisina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä.

Mentorointiohjelmassa kannustetaan nuoria löytämään paremmin omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Nuoret pääsevät myös selvittämään itselleen sopivan alan ja pyrkimään sitä kohden. Ohjelma tarjoaa koulutuksia, työpajoja, vierailuja eri oppilaitoksissa ja työpaikoissa sekä henkilökohtaista neuvontaa.

Hae mukaan mentorointiohjelmaan viimeistään 31.1.2023 mennessä täyttämällä hakulomake.

HAKEMUS
MENTOROINTIOHJELMAA 

Valitse oma polkusi - tavoittele unelmiasi